Παιδότοποι

Οι Υπηρεσίες Προστασίας περιβάλλοντος της U.S. EUROMENTAL PROTECTION AGENGY (EPA), του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άλλων οργανισμών, αναφέρουν ότι τα επίπεδα των ρύπων σε εσωτερικούς χώρους  μπορεί να είναι 2 έως 5 φορές υψηλότερα με τα αντίστοιχα του εξωτερικού αέρα.

Αν θέλετε να ξεφορτωθείτε μικρόβια και μικροοργανισμούς από τον παιδότοπο σας